دانلود رایگان


ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري - دانلود رایگاندانلود رایگان طرح توجیهی,پروژه , کارآموزی ,شبیه سازی

دانلود رایگان ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 140 صفحه می باشد.
مقدمه
مقدمه ................................
ساختار ميتوكندري .....................
ژنوم ميتوكندري انسان .................
ميتوكندريها نيمه خود مختار هستند .....
ميتوكندريها وراثت مادري دارند ........
هتروپلاسمي و تفكيك رپليكاتيو ..........
نوتركيبي mtDNA .......................
كامل شدن mtDNA .......................
ميزان بالاي موتاسيون در mtDNA .........
تنوع پلي مورفيك mtDNA در جمعيت هاي انساني
ژنتيك ميتوكندري (همانندسازي، رونويسي و ترجمه mtDNA)
فرايندهاي ميتوكندريايي ...............
ميتوكندري و پاسخ به استرس ............
بيان آستانه اي ........................
بيماريهاي ميتوكندريايي ناشي از جهش هاي سيستميك
(نوروپاتي چشمي ارثي لبر) ........
مكانيسم هاي پاتوفيزيولوژيكي احتمالي LHON
، مولتيپل اسكلروزيس و ديستوني ....
بيماري پاركينسون (PD) و بيماري هانتينگتون (HD)
ژنتيك كروموزومي بيماري پاركينسون......
جهش هاي mtDNA در PD....................
اختلالات ميتوكندريايي در PD.............
نارسايي هاي ميتوكندريايي در بيماري هانتينگتون
رتينيت پيگمنتوزا (RP) و سندرم لي (LS)....
موتاسيونهاي mtDNA در RP و سندرم لي.....
ميوپاتي و انسفالوميوپاتي هاي ميتوكندريايي
ضعف عضلاني پيشرونده و مرتبط پاموتاسيونهاي سيتوكروم mtDNA b ...............................
انسفالوميوپاتي هاي ناشي از جهش هاي ژن COX mtDNA
ميوپاتي هاي ميتوكندريايي ناشي از موناسيونهاي TRNA ژنوم ميتوكندري ............................
كارديو ميوپاتي هايپرتروفيك و ميوپاتي ناشي از جهش هاي mtDNA ................................
انسفالوميوپاتي هاي ناشي از جهش هاي mtDNA
افتالموپلژيا، پتوزيس و ميوپاتي ميتوكندريايي
افتالموپلژياي ناشي از جهش هاي mtDNA ...
و KSS مرتبط با موتاسيونهاي نوآرايي mtDNA
ناشي از موتاسيونهاي تعويض باز mtDNA
سندرم مغز استخواني پانكراسي پيرسون ...
ديابت مليتوس .........................
تيپ II ديابت مليتوس بوسيله نوآرايي هاي (حذف ها و دوپليكاسيونها) mtDNA
ايجاد مي شود...........................
ديابت تيپ II ناشي از موتاسيونهاي تعويض باز mtDNA
ميوپاتي و ديابت ......................
پاتوفيزيولوژي ديابت و كري ............
كري به ارث رسيده از مادر و يا كري القا شده توسط آمينوگليكوزيد.........................
دمانس بعنوان يك بيماري ميتوكندريايي ..
بيولوژي و ژنتيك بيماري آلزايمر .......
اختلالات ميتوكندريايي در AD.............
بيماري آلزايمر ناشي از جهش هاي mtDNA ..
ديس كندروپلاژي متافيزي يا هيپوپلازي مويي- غضروفي ناشي از جهش هاي
..............................
بيماريهاي مولتي فاكتوريال و mtDNA .......
جهش هاي سوماتيك mtDNA در بيماريهاي دژنراتيو، سرطان و پيري .................................
تجمع جهش هاي سوماتيك mtDNA مرتبط با سن
آنمي سيدروبلاستيك ايديوپاتيك ..........
بيماري ايسكمي قلبي و كارديوميوپاتي اتساعي
بيماريهاي نورودژنراتيو؛ HD, PD و AD.....
بيماري پاركينسون و بيماري هانتينگتون .
بيماري آلزايمر .......................
موتاسيونهاي سوماتيك mtDNA در ديگر بيماريهاي كمپلكس
موتاسيونهاي سوماتيك در سرطان .........
نتيجه گيري ............................
منابع ................................


ساختار


میتوکندری


در انسان


و


نقش


آن


در


ایجاد


بیماریهای


مختلف


میتوکندری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد آب شيرين كالاى كمياب آينده ( هیدرولوژی مهندسی ) 28 ص (word)

طرح کسب و کار صنايع تزئيني و غير تزئيني (سال 96)

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات استان فارس..

دانلود نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري

دانلود مقاله ارتباطات

تحقیق درمورد اسلام و دموکراسی

پاورپوینت درس 13 کارگاه کارآفرینی ( توسعه خلقیت تیمی )

تحقیق آماده در مورد بيماري تب مالت

تحقیق.. پیامبر اکرم از کودکی تاوفات

دانلود فایل گزارش کارورزی مدیریت