دانلود رایگان


نجات بشریت رمز جاودانگي‌ حماسه‌ عاشورا-9 صفحهword - دانلود رایگاندانلود رایگان نجات بشریت رمز جاودانگی‌ حماسه‌ عاشورا

دانلود رایگان نجات بشریت رمز جاودانگي‌ حماسه‌ عاشورا-9 صفحهword عنومشخصات فایل
عنوان:نجات بشریت رمز جاودانگي حماسه عاشورا
محتویات
مقدمه
رمز جاودانگي
نقش ائمه معصومين در جاودانه ماندن حماسة عاشورا
گريه و بكاء
تبيين اهداف نهضت عاشورا
نقش حضرت زينب در جاودانه ماندن حماسة عاشورا
نتيجـه
منابع
مقدمه
تحقيق ، بررسي و تحليل رمز جاودانگي حماسة عاشورا و اين كه چه سرّي در خلق و ايجاد اين حماسة جاويد نهفته است كه تا امروز، به عنوان حماسه اي ماندگار در تاريخ بشر، مطرح گرديده و وجدان هاي بيدار و آگاه ، پس از گذشت هزار و چند صد سال ، هم چنان آفرينندگان اين حماسة عظيم راستايش مي كنند و در نهضت ها وحركت هاي اصلاحي خود ، از اين حماسه ، الهام مي گيرند ، نيازمند بررسي همه جانبة اين حماسة عظيم است .
در اين جا ما نيز در حد بضاعت اندك خود و به جهت اداي تكليف نسبت به خون پاك حماسه سازان عاشورا به ويژه سيّد و سرور شهيدان ، حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) ،كوشيده ايم رمز جاودانگي اين حماسه را از ابعاد مختلف ، مورد بررسي و مداقّه قراردهيم .
بي شك ، راز و رمز جاودانگي حماسة عظيمي مانند حماسة عاشورا را نمي توان فقط مديون يك عامل دانست بلكه در جاودانه ماندن اين حماسة پرشور، عوامل متعددي دخيل بوده اند و لذا در اين مقاله سعي كرده ايم به برخي از اين عوامل اشاره كنيم و به شرح و بسط آنها بپردازيم .
از جمله عوامل مؤثري كه در جاودانگي حماسة عاشورا ، مورد بررسي و تحليل قرارگرفته اند ، عوامل ذيل است :
الف ـ وعدة الهي براي حيات ابدي شهيدان و نقش آن در جاودانگي حماسة عاشورا.
ب ـ انگيزة الهي در خلق حماسة عاشورا كه به جاودانگي آن انجاميد.
ج ـ نقش رهبري در جاودانگي حماسة عاشورا.
د ـ نقش ائمة معصومين : در جاودانه ماندن حماسة عاشورا.
ه ـ نقش حضرت زينب سلام الله علیها در جاودانه ماندن حماسة عاشورا.
سرانجام ، نتيجة بررسي و تحليل صورت گرفته نيز دلالت براين امر دارد كه مجموعة عوامل مذكور، سبب گرديدند تا حماسة عاشورا هم چنان در عرصة گيتي و براي تمام نسل ها و وجدان هاي آگاه و بيدار، جاودانه بماند.
البته ما در اين مقال داعيه آن را نداريم كه توانسته ايم جاودانگي حماسة عاشورا را رمز گشايي نماييم ، بلكه در حد بضاعت طبع ، كوشش نموده ايم به برخي از رموز جاودانه ماندن اين حماسة عظيم ، اشاره اي داشته باشيم ، باشد كه مورد عنايت ارباب علم و فضل قرار گيرد.
رمز جاودانگي
بي ترديد، يكي از وقايع مهم تاريخ اسلام ، واقعة عاشوراست ؛ كه پس از گذشت هزار و چهار صد سال ، هنوز به عنوان حماسه اي جاويد، مطرح مي باشد و در صفحات حجيم تاريخ بشر ، به بوتة فراموشي سپرده نشده و نوشتن ، سخن گفتن و هر حركتي در مورد اين حماسه عظيم هم چنان براي نويسندگان ، سخنرانان و رهبران نهضت هاي اسلامي ، در اين جملة پرمعنا تجلّي يافته است كه : كل ّ يوم ٍ عاشورا وكُل ّ ارض ٍ كربلا .
آري ، براي هرانسان آزاده اي ، هر روز ، عاشورا و هر سرزميني ، كربلاست . اين كه چرا هر روزي ، عاشورا و هر سرزميني ، كربلا به شمار مي رود؟ و چرا حماسة عظيم كربلا تا اين حد جاودانه مانده است كه همة عاشقان بيدار دل با اندكي تامل در مورد اين رويداد عظيم و در راس آن ، حماسه آفرين بزرگ عاشورا ؛ يعني حضرت ابا عبدالله الحسين (ع)، اشك از ديدگانشان جاري گرديده و به ياد رشادت هاي حضرتش و72 يار باوفايش ؛ به سوگ مي نشينند وحماسة عاشورا را به عنوان الگويي جاودانه براي طي طريق و سلوك الي الله ورهايي از قيد و بند ظلم و اسبتداد، براي خود بر مي گزينند؟ سؤال هايي است كه در زمينة رمز جاودانگي حماسة عاشورا مطرح است و ما نيز در اين مقال برآنيم كه در حد بضاعت طبع ، رمز جاودانگي حماسة عظيم عاشورا را مورد تحليل و بررسي قراردهيم .
جهت تحليل و بررسي رمز جاودانگي اين حماسة عظيم در چارچوب ذيل ، اين موضوع را مورد مداقه قرار خواهيم داد:
الف ـ وعده الهي براي حيات ابدي شهيدان .
ب ـ انگيزة الهي در خلق حماسة عاشورا كه به جاودانگي آن انجاميد.
ج ـ نقش رهبري در جاودانگي حماسة عاشورا.
د ـ نقش ائمة معصومين : در جاودانه ماندن حماسه عاشورا.
ه ـ نقش حضرت زينب در جاودانه ماندن حماسه عاشورا.
وعدة الهي براي حيات ابدي شهيدان
(وَلاَ تَحْسَبَن َّ الَّذِين َ قُتِلُوا فِي سَبِيل ِ اللّه ِ أَمْوَاتاً بَل ْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم ْ يُرْزَقُون َ).
كساني كه در راه خدا كشته شده اند را مرده مپندار، بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند.
اين آيه ، نص صريح قرآن كريم است مبني بر اين كه كساني كه در راه خدا كشته مي شوند، زندگان جاويدند و آنها را مرده مپنداريد.
آري ، كساني هم كه در آفريدن حماسة عاشورا دخيل بودند و با نثار گوهر گرانبهاي وجودشان ، درس آزادگي ، عزّت ، شرف ، دينداري ، شهامت ، شجاعت ، صبر، گذشت و... به بشريت دادند به اين عمل خود ايمان داشتند كه بر طبق وعدة الهي كساني كه در راه خدا كشته شوند، مرده نخواهند بود، بلكه زندگاني جاويد خواهند داشت .
حماسه عاشورا نيز در بطن خود، بر چنين بنيان هاي مستحكمي استوار بود كه هم چنان جاودانه مانده است و كساني هم كه در طول اين هزار وچهار صد سالي كه از حماسة عاشورا مي گذرد، خواسته اند خون حسين بن علي (ع) و يارانش را شست و شو بدهند و بگويند كه اصلاً اتفاقي حادث نشده و يا يك اتفاق عادي بوده است مانند ساير اتفاقاتي كه مي افتد؛ هرگز به مقاصد خود، دست نيافتند؛ چراكه اين حماسه يك اتفاق ساده و از نوع معمولي نبوده است .
نجات بشریت رمز جاودانگی‌ حماسه‌ عاشورا


رمز جاودانگی‌


تبیین‌ اهداف‌ نهضت‌ عاشورامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد ماليات بر ارزش افزود1 17 ص

نماتد ساقه و پياز stem and bulb nematode

تحقیق در مورد لعاب فلز 22ص

مقاله درمورد كارخانه ريخته گري آلومينيوم

برنامه به زبان فرترن که جملات سری فیبوناتچی را نشان دهد.

دانلود کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص

پاورپوینت ضرورت برنامه ريزي استراتژيك تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها

تحقیق در مورد حیات برزخی 10 ص

بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخ , دانلود کتاب بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخ

تحقیق در مورد حیات برزخی 10 ص